Dagplejer ved Tønder Kommune

Hvem kan blive kommunal dagplejer

En kommunal dagplejer er ansat ved Tønder Kommune og er derfor end del af en større organisation. Alle bidrager til udvikling og et positivt samarbejde, med udgangspunkt i værdierne for Tønder Kommunale Dagpleje og med reference til de overordnede værdier og rammer for Tønder Kommune.

Dagplejerne har fysisk arbejdsplads i eget hjem. Det er derfor kun personer der er bosiddende i Tønder Kommune og personer der har egnede fysiske rammer, der kan ansøge om stilling som kommunal dagplejer.

Kommunale dagplejere gennemfører en grunduddannelse som dagplejer og er herefter løbende på fagrelevante kurser og uddannelse. Derudover modtager den enkelte dagplejer supervision, vejledning og rådgivning efter behov.

Dagplejeren har en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Det betyder at dagplejeren udover almindelig ferie optjener syv dages afspadsering og for deltagelse i aftenmøder yderligere to dage. Ved dagplejeres fravær tilbydes børnene en gæsteplejeplads.

Personlige egenskaber og kompetencer:
Som dagplejer skal du være en åben person, der er god til at kommunikere. Du skal udstråle varme og sikkerhed. Gennem en personlig samtale, danner vi os et indtryk af

 • hvordan du er, hvad din historie er og hvordan du reagerer i forskellige situationer
 • hvordan du ser dig selv i arbejdet med de små børn
 • hvad du finder væsentligt og hvilke tanker du gør dig om forældresamarbejdet
 • hvorledes din indstilling er til samarbejde, såvel med kolleger som med dagplejepædagoger
 • om du åben overfor at forandre dig fag personligt og personligt

Det er vigtigt at vi får ansat personer der både er fysisk og psykisk robuste og som formår at skabe en tryghed for såvel børn som forældre.

Fysiske rammer og familiære forhold
Som kommunal dagplejer arbejder man i eget hjem, og det er derfor vigtigt at de fysiske rammer både ude og inde er optimale i forhold til at kunne modtage op til 5 børn.

Vi lægger derfor vægt på:

 • at der er lokaler der kan indrettes med inventar og legetøj til børnene
 • at der er gode pladsforhold i køkken og alt efter det enkelte hus indretning
 • at der er et ekstra værelse til dagplejebørnene

At arbejde med børn i alderen 0-3 år kræver meget gulvplads til leg og motorisk udfoldelse. Ved godkendelse af et dagplejehjem tages der også udgangspunkt i sikkerhed for såvel børnene som dagplejer og der lægges stor vægt på en høj hygiejne standard. Når man er dagplejer, åbner man sit hjem og bliver kendt af mange mennesker. Det er derfor vigtigt at HELE familien er indforstået med arbejdet.

Ansvars og arbejdsområder
Som kommunal dagplejer er man ansat i en kommunal organisation, men arbejder i eget hjem.
Det daglige arbejde sammen med børnene og samarbejdet med forældrene, skal derfor tage sit udgangspunkt i de rammer der gælder for Tønder Kommunale Dagpleje.

Der er fastlagte rammer på følgende områder, som det den enkelte skal leve op til:

 • dagplejens værdier
 • dagplejens pædagogiske læreplaner
 • dagplejens politikker
 • dagplejens holdning til søvn

Derudover forventes det, at dagplejere ved Tønder Kommune er omstillingsparate og villige til at arbejde med egen personlighed. Det er et krav i Tønder Dagpleje at man deltager i uddannelse og modtager supervision. Som ansat forventes det derudover at du deltager aktivt i såvel legestue som på personalemøder,  at du er medansvarlig for eget og fælles arbejdsmiljø, at du bidrager til at støtte og udvikle hinanden, man samarbejder positivt og i en anerkendende tone,
du samarbejder om nye ideer til at forbedre hverdagen. Dagplejen i Tønder Kommune arbejder på et højt fagligt niveau – hvilket stiller krav til den enkelte.

Se kriterier for godkendelse af kommunale dagplejere her

Læs mere her om hverdagen som dagplejer

Kunne du tænke dig at blive kommunal dagplejer - se video her

Kunne du tænke dig at blive kommunal dagplejer - se video her med undertekster