Hvor kan vi få plads

Dagplejen har personale ansat i:

  • Område Tønder: Tønder og Højer
  • Område Løgumkloster: Løgumkloster og Bredebro
  • Område Skærbæk:  Skærbæk og Brøns
  • Områder Toftlund: Toftlund og Agerskov

Åbningstider

Den Kommunale Dagpleje tilbyder pasning i tidsrummet fra kl. 06.00-18.00. Dog har den enkelte dagplejer en maksimal åbningstid på 48 timer om ugen.

For eksempel kan en dagplejer have en åbningtid fra kl. 06.15-16.00 / fredag til 15.15. Når det kan lade sig gøre i børnegruppen, kan dagplejeren tilrettelægge sin arbejdstid efter børnenes behov for pasning. Det kalder vi for variabel åbningstid. Det betyder, at dagplejeren hver fredag tilrettelægger næste uges åbningstider så de passer bedst muligt til børnenes pasningsbehov.

Når du tilbydes en plads i dagplejen, er det ikke altid sikkert at vi kan imødekomme dti barns mødetider hos den tilbudte dagplejer. Dagplejerens åbningstid / arbejdstid tilrettelægges ud fra børnegruppens mødetider. Det betyder, at mødetiden er tilrettelagt ud fra de indmeldte børn og derfor er det muligt, at dit barns behov ikke kan tilgodeses.

For eksempel dagplejerens åbningstid er pt. fra kl. 06.30-16.15/ fredag til 15.30. Dit barns behov kan for eksempel være fra kl. 06.15 om morgenen eller til kl 17.00 om eftermiddagen.

Når du har besluttet, at du gerne vil bruge en plads i den kommunale dagpleje, anbefaler vi at du søger om en plads i så god tid som overhovedet muligt. Du kan søge om plads i dagplejen så snart du har født, og kender datoen for hvornår du har behov for en plads. Jo før dagplejeformidlingen kender dine behov, jo bedre kan vi tage højde for eventuelle ønsker og/eller særlige behov.

Det er dagplejekontoret der anviser pladser til de enkelte dagplejere, hvilket sker efter nedenstående:

  • Hvilket nummer dit barn har på ventelisten
  • Det enkelte dagtilbuds naturlige geografiske område samt normering
  • Aldersfordelingen hos den enkelte dagplejer
  • Forældreønsker
  • Forældrenes arbejdsplads og arbejdstid

Pasningsgaranti

Pasningsgarantien giver forældrene garanti for en relevant plads i et dagtilbud i kommunen.

Tidsfristen for en plads er den løbende måned plus 1 måned efter ansøgningstidspunktet.

Så vidt det er muligt tilgodeses ønsker og behov, men det skal understreges at pasningsgarantien ikke giver forældrene ret til en plads i et bestemt dagtilbud eller i et bestemt geografisk område.

Tønder Kommune har pasningsgaranti men ikke pladsgaranti.

Retningslinjer for dagtilbudsområder 0-6 år