Om dagplejen

Dagpleje er kendetegnet ved at foregå i et privat hjem i overskuelige rammer, med en lille børnegruppe på fire børn. Kommunale dagplejere kan i kortere perioder modtage op til fem børn, for eksempel ved kollegers fravær. Det tilstræbes dog at begrænse dette mest muligt.

I dagplejen har vi fokus på det nære og trygge. Det et er nærværet med børnene, der er i centrum. Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende menneskesyn.

Pædagogik i dagplejen adskiller sig fra pædagogik i andre tilbud til 0-2 årige børn, fordi pasningen foregår i et hjemligt miljø og i små grupper. I den lille børnegruppe er det enkelte barn sammen med en fast voksen hele dagen, hvilket skaber tryghed, ro og nærvær for barnet.

I det hjemlige miljø får dagplejebarnet ofte kontakt til dagplejerens egen familie, og det nyder børnene godt af.

I Tønder Kommunale Dagpleje har vi mål for, hvad vi vil og kan.

Børn: Vi har fokus på det enkelte barns trivsel
Forældre: Forældrene skal være glade for og trygge ved at aflevere deres børn i dagplejen
Personale: Trivsel og udvikling er en forudsætning for en god arbejdsplads
Udvikling: Vi vægter en løbende udvikling såvel faglig som personligt
Tidlig indsats: Vi har fokus på at støtte det enkelte barn i en positiv udvikling

I den kommunale dagpleje har vi 100% vikardækning. Det betyder at jeres barn altid vil blive tilbudt en gæsteplads ved jeres dagplejers fravær. Det er dog ikke sikkert, at gæsteplejen kan tilbydes i barnets legestuegruppe.

Er du blevet mere nysgerrig? I værdier for Tønder Kommunale Dagpleje kan du læse lidt mere om hvordan vi gerne vil opnå vores mål.

Læs om værdier for Tønder Kommunale Dagpleje her

"Dagplejen er for mange forældre en tryg og god pasningsform for småbørn. Her er overskuelighed i det lille miljø – familien som model giver børn kendte rammer, og så er der kontakten til en tryg voksen. De forskellige undersøgelser af dagplejen understreger netop, at dagpleje har sin styrke i det overskuelige miljø, hvor børn bliver ”set”, og hvor der bliver knyttet sociale relationer. Dagplejen kan her give et meget vigtigt tilskud til børns udvikling - og et bidrag til styrkelse af deres sociale kompetence." Citat: Per Schultz Jørgensen

(Per Schultz Jørgensen er professor og tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet.)